Vr İle Psikolojik Danışmanlık

Vr İle Psikolojik Danışmanlık

 VR senaryolarının amacı nedir?

VR senaryoları psikolojik danışmanlık süreçlerinde kullanılan tekniklerin sanal gerçeklik teknolojisi ise danışmanlık süreçlerine dahil edilmesini amaçlar. Konu ile ilgili ilk çalışmalar 1994 yılında Clarck Atlanta Üniversitesi’nde (North ve North, 1994) yapılmıştır. Uzun zamandır yurt dışında psikolojik danışmanlık süreçlerinde sıklıkla kullanıldığı bilinen sanal gerçeklik teknolojisinin, ülkemizde de kullanımını uygun maliyet ile yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

VR senaryolarını nasıl temin edebilirim?

VR senaryolarını sitemizde bulunan “satıl al” sekmesini tıklayarak temin edebilirsiniz. Temin ettiğiniz senaryoları 1 yıl boyunca dilediğiniz kadar kullanabilir, bir yılın ardından avantajlı fiyatlar ile tekrar temin ederek kullanıma devam edebilirsiniz.

VR senaryoları geliştirilmeye açık mıdır?

Evet, VR senaryoları geliştirmeye açık senaryolardır. Güncel senaryolar süreç içerisinde hem teknik hem yazılımsal olarak geliştirilecek ve yeni senaryolar da düzenli olarak eklenecektir. Kullanıcılarımız her güncellemeye anında erişim sağlayarak kullanabileceklerdir.

VR senaryoları hastalıklar için tanı koyma ve tedavi yöntemi midir?

Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumunun 02.06.2021 tarihli ve 31499 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ne göre “Tıbbi cihaz: Tanımlar MADDE 3: Tıbbi cihaz; 1) Amaçlanan asli fonksiyonunu, insan vücudu içerisinde veya üzerinde farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve spesifik olarak; i) Hastalığın; tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tahmini, prognozu, tedavisi veya hafifletilmesi, ii) Yaralanma veya sakatlığın; tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya kompanse edilmesi, iii) Anatominin ya da bir fizyolojik yahut patolojik sürecin veya durumun; araştırılması, ikame edilmesi veya modifikasyonu, iv) Organ, kan ve doku bağışları dâhil olmak üzere, insan vücudundan elde edilen örneklerin in vitro tetkiki vasıtasıyla bilgi sağlanması, tıbbi amaçlarından biri veya daha fazlası için, imalatçı tarafından insan üzerinde tek başına veya birlikte kullanılmak üzere tasarlanan alet, aparat, teçhizat, yazılım, implant, reaktif, materyal veya diğer malzemeleri, 2) Gebeliğin önlenmesine veya desteklenmesine yönelik cihazları, 3) 1 inci maddenin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan cihazların ve bu bendin (1) numaralı alt bendinde atıfta bulunulan cihazların temizliği, dezenfeksiyonu veya sterilizasyonu için özel olarak tasarlanan ürünleri,” olarak tanımlanmıştır. İlgili tanımdan da anlaşılacağı üzere kısaca bir teşhis ya da tedavinin parçası olarak insan üzerinde endikasyon belirterek kullanılan, kullanıldıkları bölgelerde etkilerini fiziksel ya da mekanik yollarla gösteren ürünler tıbbi cihaz olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple VR senaryoları hastalık tanısı koyma ve tedavi yöntemi değildir. VR senaryolarının amacı kişilerin hayat kalitelerini arttırmaya yönelik danışmanlık süreçlerinde var olan uygulamaların sanal gerçeklik gözlüğü aracılığı ile uygulanmasını sağlamaktır.

VR senaryolarını kullanmak için gerekli olan materyaller nelerdir?

VR senaryolarını kullanmak için gerekli olan materyaller OCULUS QUEST 2 marka sanal gerçeklik gözlüğü, internet, telefon ve ortalama 300×250 cm (7.5 metrekare) genişliğinde bir alandır. VR sahneleri şu an sadece OCULUS QUEST 2 marka gözlük için tasarlanmıştır. Bunun sebebi sahnelerin interaktif katılım gerektirmesi ve kullanım kolaylığı sunabilmek adına “el takibi (hand tracking)” özelliği ile oluşturulmuş olmasıdır. Sahnelerin interaktif katılımlı olması kullanıcıların belirlenen alan içerisinde hareket etmesini gerektirmektedir. Oculus Quest 2 marka sanal gerçeklik gözlüğü şarjlı çalışması (kaynak gücünü bilgisayardan almaması ve bilgisayar bağlantısı için kablo gerektirmemesi) sebebi ile kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Bir diğer özellik olan el takibi ise, kullanıcıların sahne içerisinde daha kolay etkileşime girebilmesi için gözlük ile beraber olan kumandaların kullanımına gerek kalmamasını sağlamaktadır. Böylece kumandalardaki tuş karmaşasının yaşanamaması amaçlanmaktadır. Kişiler kendi ellerini senaryo içerisinde doğal bir şekilde kullanarak etkileşime girebilmektedir. Söz konusu bu özellik (hand tracking) şu an sadece Oculus Quest 2 marka sanal gerçeklik gözlüğünde bulunmaktadır. Teknolojinin gelişimi ile beraber farklı marka, model gözlükler bu koşulları sağladığında VR senaryolarının bu gözlüklere de entegrasyonu kısa süre içerisinde yapılacaktır.

İnternet ise kullanıcının sanal gerçeklik gözlüğünde gördüğü görüntünün uzman tarafından telefondan takip edilmesi için gerekmektedir. Oculus’un kendi uygulamasını telefonunuza indirerek gözlüğü takan kişini gördüğü tüm görselleri takip etmek mümkündür. Bu durum uzmanın müdahalesini kolaylaştırmaktadır.

 

YUKARI
Aydınlatma Metni 'ni okudum, bilgi sahibiyim
RANDEVU AL 0332 322 75 57